Pressmeddelande Region Skåne: Öresundshuset fortsatt viktig arena i Almedalen

Pressmeddelande Region Skåne: Öresundshuset fortsatt viktig arena i Almedalen

Gränssnittsavtalet med Skånes kommuner, metoder för etablering av nyanlända på arbetsmarknaden och betydelsen för Europa med höghastighetsbana i Sverige. Det är några av de saker Region Skåne lyfter fram på Almedalsveckan 2016.

Starkt samarbete i Öresundshuset
Region Skåne är, för sjunde året i rad, med i Öresundshuset i Almedalen tillsammans med Malmö stad, Helsingborgs stad och Lunds kommun. En plattform som fortsätter vara starkaste mötesplatsen för Öresundsfrågor.

– Det är strategiskt viktigt för Skåne och Öresundsregionen att synas och bevaka sina intressen på nationell nivå, säger Mikael Stamming, utvecklingsdirektör för Region Skåne. Ett exempel på vårt intressebevakningsarbete är att vi förra året lyfte vikten av en nationell ESS-strategi för Sverige. Sedan dess har en grupp under Vetenskapsrådet, där bland annat även jag ingått, på uppdrag av regeringen presenterat ett färdigt förslag på en ESS-strategi fram till 2030.

I Öresundshuset arrangeras 50 seminarier, varav fyra är gemensamma Öresundssamtal. Nytt för i år är dessutom att Copenhagen Malmö Port (CMP) och Skanska är med i partnerskapet tillsammans med Sydsvenska Industri- och Handelskammaren, Småföretagarna och Malmö högskola.

– Tre år i rad har Öresundshuset rankats som en av Almedalens mest inflytelserika arenor. Nu stärks plattformen ytterligare när vi utökar partnerskapet, säger Daniel Persson, biträdande utvecklingsdirektör för Region Skåne.

Från gränssnittsavtal till etablering av nyanlända på arbetsmarknaden
Under Almedalsveckan arrangerar Region Skåne nio egna seminarier. Bland annat lyfts frågan om hur vi förbättrar vården för multisjuka och äldre. Här framhålls det aktuella gränssnittavtalet med de skånska kommunerna som ett exempel för att lösa frågan. Dessutom diskuteras effektiva metoder för etablering av nyanländas kompetens på arbetsmarknaden, långsiktiga styrmedel för omställning till fossilfri fordonsflotta och betydelsen för Europa med höghastighetsbana i Sverige.

– Gränssnittsavtalet mellan Region Skåne och skånska kommuner är unikt i Sverige. Samarbetet kan bidra med viktiga lärdomar och erfarenheter om hur vi förbättrar vården för våra äldre och multisjuka, säger Märta Stenevi (MP), regionstyrelsens vice ordförande.

Samtliga seminarier i Öresundshuset direktsänds på webben och kan även ses i efterhand.

http://www.skane.se/Almedalen

Region Skåne i Almedalen
Totalbudgeten för Region Skånes deltagande i Almedalen är 900 000 kr, som täcker hyran, övriga kostnader förknippade med huset, kommunikation, köp av seminarietider samt för ev. moderatorer. Summan för budgeten har legat konstant under de senaste åren. Totalbudgeten är exklusive rese- och boendekostnader, som istället ingår i respektive avdelnings resebudget. Cirka 20 förtroendevalda åker. Ungefär 15 tjänstemän deltar i Öresundshuset. Dessutom deltar förtroendevalda samt andra tjänstemän och läkare från Region Skåne på flertalet andra seminarier som andra aktörer arrangerar.

För mer information om Region Skåne i Almedalen, kontakta

Daniel Persson, biträdande utvecklingsdirektör Region Skåne
Tfn: 0725-76 27 21

För mer kommentarer, kontakta

Märta Stenevi (MP), regionstyrelsens vice ordförande
Tfn: 044-309 30 18, marta.stenevi@skane.se

Mikael Stamming, utvecklingsdirektör Region Skåne
Tfn: 044-309 32 84

Läs även pressmeddelandet på Region Skånes Mynewsdesk här.