Risk för översvämning på Falsterbonäset – Vad kan vi göra när havsnivåerna stiger?

Arrangör: Vellinge kommun
Dag: Tisdag 3 juli
Tid: 15.30-16.15
Plats: Öresundshuset, Hästgatan 1, Visby

Med stigande hav till följd av förändrat klimat ökar riskerna för översvämningar på flera håll i Sverige. Med stora konsekvenser för de boende. Vem har ansvaret för att vidta åtgärder? Hur tillgodoses behovet av nationell samordning i frågan?

Vellinge kommun har sedan 1980-talet uppmärksammat riskerna med höjda havsnivåer orsakade av framtida klimatförändringar. Det lågt belägna Falsterbonäset är redan idag utsatt för tillfälliga högvatten med risk för stora konsekvenser för de boende. Arbetet har nu lämnat utredningsfasen och kommunen står inför ett konkret genomförande av skydd mot höga havsnivåer. Skyddet är nödvändigt för att säkra såväl bostäder som höga natur- och kulturvärden på såväl kort som lång sikt. Ansökan om att få bygga vallar och murar ligger nu hos Mark- och miljödomstolen. Totalt kommer ca 20 km skydd att byggas i delsträckor och på ett sätt så att de naturliga höjdryggar som finns i landskapet knyts ihop och skydd bildas kring Höllviken, Ljunghusen och Skanör-Falsterbo. Seminariet ger en inblick i Vellinge kommuns arbete för att säkra bebyggelsen på Falsterbonäset och vilka behov vi ser av nationell samordning och erfarenhetsutbyte i frågan.

Medverkande:
Carina Wutzler, Kommunstyrelsens ordförande, Vellinge kommun
Anna Möller, Samhällsbyggnadschef, Vellinge kommun

Gå till programwebben