Så bidrar storstäderna till att Sverige klarar FN:s sociala hållbarhetsmål

Arrangör: Malmö stad – en del av Öresundshuset
Dag: Måndag 3 juli
Tid: 11.00-11.45
Plats: Öresundshuset, Hästgatan 1, Visby

Sveriges tre storstäder fyller en avgörande funktion i det lokala arbetet med ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet. Storstäderna utgör naturliga nav och drivkraften är stark att bidra till att Sverige uppfyller FNs sociala hållbarhetsmål. Vilka är framgångsfaktorerna och vilka är utmaningarna?

Hur skapar vi bostäder för alla, hur kan vi tillsammans – över geografiska och organisatoriska gränser – nå verkställighet i integrationen, utforma flexibla arbetsmarknadsåtgärder, skapa en likvärdig skola och på allvar arbeta integrerat för social hållbarhet? Vilka är framgångsfaktorerna och vilka är utmaningarna i ett samhälle som går mot att delas upp mellan centrum och periferi?

Medverkande:
Ardalan Shekarabi (S), Civilminister, Regeringen
Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), Kommunstyrelseordförande, Malmö
Ann-Sofie Hermansson (S), Kommunstyrelseordförande, Göteborg
Roger Mogert, Stadsbyggnads- och kulturborgarråd, Stockholm

Moderator:
Jan Wifstrand, VD, Rapidus