Så bidrar storstäderna till att Sverige klarar FN:s globala mål

Arrangör: Malmö stad – en del av Öresundshuset
Dag: Måndag 3 juli
Tid: 11.00-11.45
Plats: Öresundshuset, Hästgatan 1, Visby

Sveriges tre storstäder fyller en avgörande funktion i det lokala arbetet med ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet. Storstäderna utgör naturliga nav och drivkraften är stark att bidra till att Sverige uppfyller FN:s globala hållbarhetsmål. Vilka är framgångsfaktorerna och vilka är utmaningarna

Hur skapar vi bostäder för alla, hur kan vi tillsammans – över geografiska och organisatoriska gränser – nå verkställighet i integrationen, utforma flexibla arbetsmarknadsåtgärder, skapa en likvärdig skola och på allvar arbeta integrerat för social hållbarhet? Vilka är framgångsfaktorerna och vilka är utmaningarna i ett samhälle som går mot att delas upp mellan centrum och periferi?

Medverkande:
Ardalan Shekarabi (S), Civilminister, Regeringen
Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), Kommunstyrelseordförande, Malmö
Ann-Sofie Hermansson (S), Kommunstyrelseordförande, Göteborg
Roger Mogert, Stadsbyggnads- och kulturborgarråd, Stockholm

Moderator:
Jan Wifstrand, VD, Rapidus