Så här skapar vi en tryggare kollektivtrafik

Arrangör: MTR Nordic
Dag: Måndag 2 juli
Tid: 13.30-14.15
Plats: Öresundshuset, Hästgatan 1, Visby

MTR presenterar hur de arbetar med trygghetsfrågor i kollektivtrafiken för att säkerställa en trygg och säker miljö för såväl passagerare som personal.

SL har arbetat länge med frågorna och Trafikförvaltningens chef i Stockholms läns landsting berättar om den trygghetsundersökning som genomförts under året. Samtalet avslutas med en panel där politiker får berätta om vad de anser behöver göras för att förbättra tryggheten och därmed öka antalet resor i kollektivtrafiken.

Medverkande:
Emma Stenholm, Trygghetschef, MTR
Caroline Ottosson, Chef Trafikförvaltningen, SLL
Anders Almgren (S), Kommunstyrelsens ordförande, Lunds kommun
Pontus Lindberg (M), Regionråd, Region Skåne

Moderator:
Claes Nyberg, MTR