Så trycker vi tillbaka den organiserade brottsligheten

Arrangör: Malmö stad
Dag: Onsdag 4 juli
Tid: 12.15-13.15
Plats: Öresundshuset, Hästgatan 1, Visby

Stockholm, Göteborg och Malmö ser gemensamma utmaningar kring trygghetsskapande och brottsbekämpning. Mycket görs redan, men det krävs mer för en effektiv och kraftfull brottsbekämpning och brottsprevention i de tre storstäderna.

Vad krävs för en mer effektiv och kraftfull brottsbekämpning och brottsprevention? Ta del av exempel på vad som görs idag i Sveriges tre storstäder för att förebygga och bekämpa brott, och hör kommunstyrelseordförandena från Stockholm, Göteborg och Malmö föra diskussion med landets justitie- och inrikesminister om vilka mått och steg som krävs för att tackla de utmaningar storstäderna står inför. #polis #brottsförebyggande #trygghet #socialainvesteringar

Medverkande:
Karin Wanngård (S), Kommunstyrelsens ordförande, Stockholm stad
Ann-Sofie Hermansson (S), Kommunstyrelsens ordförande, Göteborgs stad
Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), kommunstyrelsens ordförande, Malmö stad
Morgan Johansson (S), Justitieminister, Regeringen
Ulf Johansson, Regionpolischef, Stockholm, Polisen
Stefan Lundberg, Chefsåklagare, Ekobrottsmyndigheten

Moderator:
Jan Wifstrand, Moderator

Gå till programwebben