Sälj fler bilar för att minska utsläppen

Arrangör: GREAT (Green Regions with Alternative fuels for Transport), Region Skåne – en del av Öresundshuset
Dag: Söndag 2 juli
Tid: 16.15-17.00
Plats: Öresundshuset, Hästgatan 1, Visby

Våra klimatmål kräver en betydligt större andel nollutsläppsfordon. Ska samhället stödja en snabb ökning av marknadsandelen för el och gasbilar eller är det enbart byte av färdmedel som ska göra att vi klarar målen? Vi diskuterar omställning och lösningar med privata och offentliga aktörer.

Medverkande:
Karin Svensson Smith (MP), Ordförande Trafikutskottet, Sveriges Riksdag
Dimitrios Faniadis, Styrelseordförande, Taxi Stockhom
Karin Waldén, Ansvarig för eMobility, E.ON
Marina Maneas Bakkum, Kommunikationsdirektör, Nissan Nordic Europe

Moderator:
Jakob Lagercrantz, 2030-sekretariatet