Science slam – nya forskningsrön i kortformat

Arrangör: Lunds universitet, Malmö högskola – en del av Öresundshuset
Dag: Tisdag 4 juli
Tid: 17.15 – 18.45
Plats: Öresundshuset, Hästgatan 1, Visby

I år kan du lära dig lite mer om t ex korruption inom organisationer, fria atomer, idé och lärdomshistoria, normer inom mänskliga rättigheter, kollegial mobbning eller varför inte få en inblick i kärnfysikens spännande värld.

Sex forskare från Lunds universitet och Malmö Högskola får 5 minuter på sig att, inför en allmän publik, presentera sin forskning på ett underhållande, informativt och inspirerande vis. Publiken är jury och röstar fram en forskare som vinnare – den som kan informera, underhålla och engagera publiken mest med sitt föredrag. Forskarna presenterar sin forskning i ett populärvetenskapligt föredrag på högst fem minuter. De får använda alla medel som står till buds; bilder, filmer och föremål för att involvera åhörarna. Konceptet är ett annorlunda och underhållande sätt att låta forskningen nå ut till medborgarna genom den så kallade tredje uppgiften.

Medverkande:
Louise Bringselius, Universitetslektor, Företagsekonomi, Lunds universitet
Johan Brännmark, Universitetslektor, Globala politiska studier, Malmö högskola
Henrik Hartman, Universitetslektor, Materialvetenskap och tillämpad matematik, Malmö högskola
Lisa Hellström, Universitetslektor, Skolutveckling och ledarskap, Malmö högskola
Tomas Kaiserfeld, Professor, Idé- och lärdomshistoria, Lunds universitet
Emil Rofors, Doktorand, Kärnfysik, Lunds universitet
Charlotta Levay, Docent, Företagsekonomi, Lunds universitet

Moderator:
Johan Wester, Anagram