Science Slam – vetenskap i snabbformat

Arrangör: Lunds universitet & Malmö universitet
Dag: Tisdag 3 juli
Tid: 17.30-19.00
Plats: Öresundshuset, Hästgatan 1, Visby

Få en snabb inblick i nya forskningsrön. I år täcker vi ämnen som Människan vs Klimatförändringen, hur man skräddarsyr cancerbehandling, hur förtätar vi stadsbebyggelse utan att skapa ökade hälsorisker, inflammation i käkar och vikten av att hitta biomarkörer i cancerceller.

Sex forskare från Lunds universitet och Malmö universitet får 5 minuter på sig att, inför en allmän publik, presentera sin forskning på ett underhållande, informativt och inspirerande vis. Publiken är jury och röstar fram en forskare som vinnare – den som kan informera, underhålla och engagera publiken mest med sitt föredrag. Forskarna presenterar sin forskning i ett populärvetenskapligt föredrag på högst fem minuter. De får använda alla medel som står till buds; bilder, filmer och föremål för att involvera åhörarna. Konceptet är ett annorlunda och underhållande sätt att låta forskningen nå ut till medborgarna genom den så kallade tredje uppgiften.

Medverkande:
Kimberly Nicholas, Universitetslektor, Lunds universitet
Mattias Magnusson, Forskare, Lunds universitet
Anette Gjörloff Wingren, Professor, Malmö universitet
Per Alstergren, Professor, Malmö universitet
Ebba Lisberg Jensen, Universitetslektor, Malmö universitet
Emma Severinsson, Doktorand, Lunds universitet

Moderator:
Johan Wester

Gå till programwebben