Skåne brinner! Hur motverkar vi den sociala oron, ökar tryggheten och stärker framtidstron?

Arrangör: Open Skåne
Dag: Fredag 7 juli
Tid: 13.15-14.00
Plats: Öresundshuset, Hästgatan 1, Visby

2017 befinner sig Sverige, och i synnerhet Skåne, i en situation där olika grupperingar i samhället baserade på social tillhörighet, kultur, ursprung, historia eller tro knappt eller inte alls har kontakt med varandra. Det underminerar tilliten i samhället och bidrar till social oro.

Kontaktnätverk handlar inte bara om att träffa nya människor, utan om att investera i socialt kapital och tillit över tid. Ett samhälle med socialt kapital både inom och mellan olika tillhörigheter och grupperingar kan ta till vara mångfalden, respektera människors olikheter och därmed bidra positivt till ekonomisk utveckling och välfärd. Problemet är att socialt kapital inte kan produceras centralt eller omfördelas. Det är mot den bakgrunden Open Skåne arbetar med att etablera långsiktiga kontakter mellan grupper och delar av samhället, mellan informella och formella ledare, som idag har en svag eller utebliven kontakt och vars samverkan är till gagn för hela samhället. Open Skåne bidrar till gränsöverskridande kontakter och förtroenden mellan människor med olika tillhörigheter och positioner i samhället. Hur får vi sociala nätverk, som är beroende av varandra men svagt länkade, att stärkas i viljan att agera tillsammans och för det gemensamma bästa?

Medverkande:
Samir Chahrour, Ordförande, Arabiska familjesällskapet
Ulf Sempert, Polismästare, Polisregion Syd
Nike Sandberg, Talesperson, Nätverket Afrosvenskar i Skåne
Felix Unogwu, Talesperson, Nätverket Afrosvenskar i Skåne
Shifaa Patel, VD, Tahara
Fredrik Sieradzki, Informationschef, Judiska församlingen i Malmö
Joakim Wernberg, Senior analytiker, Sydsvenska Industri och Handelskammaren

Moderator:
Aldo Iskra, Open Skåne