Smartare skolor – vad är det och hur når vi dit?

Arrangör: Skanska – en del av Öresundshuset
Dag: Tisdag 4 juli
Tid: 11.00-11.45
Plats: Öresundshuset, Hästgatan 1, Visby

Skollokaler är oerhört viktiga för elevers inlärning och trivsel. Genom tidig involvering av alla aktörer kan vi skapa och driva en hållbar skola utifrån elevers och lärares behov. Vilka är nyckelfaktorerna för att lyckas med en skolbyggnad? Vilka är fallgroparna? Hur gör vi det bättre i framtiden?

En skola ska stå många år och kommer unders sin livstid påverka tusentals elever och lärare. När Sverige nu står inför stora behov av att investera i skolbyggnader behövs en genomtänkt strategi för att lyckas skapa en skola som fungerar länge och går att utnyttja på flera sätt. Hur skapas en skola där elever och lärare trivs samtidigt som kommunen kan utnyttja lokalerna på ett flexibelt och effektivt sätt? Skanska kommer presentera en undersökning som visar på skollokalernas utnyttjande idag och vilka möjligheter som finns i skolbyggnaderna. Hur kan om- och nybyggnation av skolor öka trivsel och närvaro?

Medverkande:
Henrik Davidsson, Marknadschef, Skanska
Pål Svensson, Servicedirektör, Lunds kommun
Anders Malmquist, Grundskoledirektör, Malmö stad
Elin Gustafsson (S), Skolkommunalråd, Lunds kommun

Moderator:
Catarina Rolfsdotter-Jansson, Catarina Rolfsdotter AB