Socialt arbete i en digitaliserad värld

Arrangör: Helsingborgs stad
Dag: Tisdag 3 juli
Tid: 10.00-10.45
Plats: Öresundshuset, Hästgatan 1, Visby

Digitaliseringens vågor har sköljt över de flesta samhällsinstitutioner under de senaste tre decennierna men det sociala arbetet har inte påverkats nämnvärt. Hur kommer det sig och vad kan vi göra för att skynda på digitaliseringen av socialt arbete? Och vem äger frågan? Vad betyder målbilden klimatneutral/koldioxidneutral – vad krävs för att realisera det? Eller är det faktiskt möjligt redan nu?

Det nationella nätverket för digitalisering av socialt arbete genomförde under våren en kartläggning av hur långt digitaliseringen av det sociala arbetet kommit i landets kommuner. Vi utgår ifrån kartläggningen och FoU-rapporten ”Digitalisering och socialt arbete” där forskare från Lunds universitet under två års tid fors-kat kring hinder och möjligheter för att digitalisera det sociala arbetet.

Medverkande:
Kalle Pettersson, Utvecklingschef, Helsingborgs stad
Lupita Svensson, Fil. dr. i socialt arbete, Lunds universitet
Stefan Larsson, Docent, Lunds universitet
Dinah Åbinger, Socialdirektör, Helsingborgs stad
Anna-Karin Bergman, Forskning- och utvecklingschef, Helsingborgs stad

Gå till programwebben