Stark infrastruktur – en förutsättning för tillväxt och välstånd

Arrangör: Greater Copenhagen & Skåne Committee – en del av Öresundshuset
Dag: Måndag 3 juli
Tid: 15.15-16.00
Plats: Öresundshuset, Hästgatan 1, Visby

Inom Greater Copenhagen-samarbetet har svenska och danska regioner gemensamt fattat beslut om en prioriteringslista över infrastruktursatsningar i området. Hur ska två olika länder hantera gränsöverskridande infrastrukturplanering och vilka satsningar anser näringslivet är viktigast för tillväxten?

Medverkande:
Pernilla Jonsson, VD, IKEA Älmhult AB
Sohana Josefsson, Marknads- och kommunikationsdirektör, Green Cargo
Michael Svane, Direktør, Dansk Industri
Britt Andresen, Chefanalytiker, Øresundsinstituttet
Anders Almgren (S), Kommunstyrelsens ordförande, Lunds kommun

Moderator:
Johan Wessman, VD, Øresundsinstitutet