Ta chansen! Våga se bostadskrisen som en möjlighet att skapa socialt hållbara städer

Arrangör: White arkitekter
Dag: Torsdag 6 juli
Tid: 08.00-08.45
Plats: Öresundshuset, Hästgatan 1, Visby

Till 2025 ska 700 000 nya bostäder byggas. När miljonprogrammen skapades inkluderades inte investeringar i socioekonomiska värden. Nu har vi chansen att göra annorlunda. Kan konst och kultur inom stadsplanering skapa möjligheter att tackla samhällsutmaningar som integration och ojämlik hälsa?

Tack vare Sverigeförhandlingen kommer det för första gången på decennier att finnas helt nya lägen att stadsplanera kring. Detta skapar unika förutsättningar att från början stadsplanera för mer rättvisa städer och goda livsmiljöer. Arkitektur för en hållbar, jämställd, inkluderande och demokratisk samhällsutveckling var också utgångspunkten för den statliga arkitekturutredningen, Gestaltad livsmiljö – en ny politik för arkitektur, form och design, som Christer Larsson, regeringens särskilde utredare och Malmö stads stadsbyggnadsdirektör, överlämnade till regeringen 2015. Under White Arkitekters samtal berättar han om vilka förväntingar och inititav som uppstått i kölvattnet av utredningen. Dessutom arrangerar vi ett panelsamtal om vad som händer när vi inkluderar värdeskapande investeringar, som konst och kultur, i bostadsbyggandet och stadsplaneringen. Vilka mervärden uppstår och vilka gynnas av en sådan sammanflätning?

Medverkande:
Christer Larsson, Stadsbyggnadsdirektör, Malmö stad
Lena From, Projektchef för regeringsuppdraget Äga rum, Statens konstråd
Victoria Percovich-Gutierrez, Hållbarhetsspecialist, White arkitekter
Åsa Bjerndell, Arkitekt, stadsplanerare, White arkitekter
Jonas Nygren, Förbundschef på Hyresgästföreningen och särskild utredare för Delegation mot segregation
Märta Stenavi (MP), Kommunalråd för stadsbyggnad och service, Malmö stad
Marcus Horning, Stadsbyggnadsdirektör, Lunds kommun

Moderator:
Cecilia Nebel, Journalist/VD, Nebel Media AB