Vad innebär regional fysisk planering för regioner och kommuner?

Arrangör: Region Skåne
Dag: Fredag 6 juli
Tid: 10.00-10.45
Plats: Öresundshuset, Hästgatan 1, Visby

Regeringen har föreslagit att alla regioner kan få möjlighet att bilda så kallade regionplaneorgan, särskilt utpekade är Stockholms läns landsting och Region Skåne. Vad innebär regionplanering för regioner och kommunerna? Vilka förväntningar har regeringen på den regionala fysiska planeringen?

Regioners attraktivitet och konkurrenskraft stärks av hållbara fysiska strukturer, som skapas genom ett helhetsperspektiv där bebyggelsestruktur samplaneras med infrastruktur och kollektivtrafik. Idag ligger planeringsansvaret på olika nivåer: kommunernas planmonopol och ansvar för bostadsförsörjning, samt regionernas ansvar för utvecklingsfrågor, infrastruktur- och kollektivtrafikplanering. En formell spelplan för koordinering och samverkan mellan nivåerna behövs. Regeringen har lagt fram en proposition om En ny regional planering till Riksdagen. Vilka förväntningar har regeringen på den nya regionala planeringen och vilka är de främsta nyttorna och effekterna? Hur kan regionerna svara upp mot regeringens förväntningar?

Medverkande:
Alf Karlsson, Statssekreterare, Näringsdepartementet
Åsa Bjelkeby, Chef regional näringslivsutveckling, Tillväxtverket
Gustav Hemming (C), Regionplanelandstingsråd, Stockholms läns landsting
Meeri Wasberg (S), Kommunstyrelsens ordförande, Haninge kommun
Patric Åberg (M), Kommunstyrelsens ordförande, Östra Göinge kommun
Mätta Ivarsson (MP), Regionråd, Region Skåne
Birgitta Södertun (KD), Gruppledare, Region Skåne

Moderator:
Ulrika Geeraedts, Utvecklingsdirektör, Region Skåne

Gå till programwebben