Vad innebär regional fysisk planering för regioner och kommuner?

Arrangör: Region Skåne
Dag: Fredag 6 juli
Tid: 10.00-10.45
Plats: Öresundshuset, Hästgatan 1, Visby

Regeringen har föreslagit att alla regioner kan få möjlighet att bilda så kallade regionplaneorgan, särskilt utpekade är Stockholms läns landsting och Region Skåne. Vad innebär regionplanering för regioner och kommunerna? Vilka förväntningar har regeringen på den regionala fysiska planeringen?

Medverkande:
Alf Karlsson, Statssekreterare, Näringsdepartementet
Mätta Ivarsson (MP), Regionråd, Region Skåne
Birgitta Södertun (KD), Gruppledare, Region Skåne