Vågar Sverige satsa på en regional fysisk planering?

Arrangör: Region Skåne
Dag: Onsdag 5 juli
Tid: 11.00-11.45
Plats: Öresundshuset, Hästgatan 1, Visby

Målet om 700 000 bostäder till 2025 förutsätter en strategiska koordinering och samverkan avseende bostadsförsörjning, transportinfrastruktur, kollektivtrafik och utvecklingsfrågor. När är Sverige redo för en regional fysisk planering?

Regioners attraktivitet och konkurrenskraft stärks av hållbara fysiska strukturer, som skapas genom ett helhetsperspektiv där bebyggelsestruktur samplaneras med infrastruktur och kollektivtrafik. Idag ligger planeringsansvaret på olika nivåer: kommunernas planmonopol och ansvar för bostadsförsörjning, samt regionernas ansvar för utvecklingsfrågor, infrastruktur- och kollektivtrafikplanering. En formell spelplan för koordinering och samverkan mellan nivåerna saknas. Att koppla samman den regionala planeringen med den kommunala stärker de enskilda kommunernas utveckling såväl som regionen som helhet. Strukturbild för Skåne är sedan 2005 en arena för regional fysisk planering. Skåne och flertalet andra regioner är beredda att stötta kommunerna med regional fysisk planering och efterlyser att detta lagstadgas och blir rutin i hela landet. En parlamentarisk utredning föreslog i blocköverskridande enighet en sådan reform för två år sedan. När är Sverige redo för regional fysisk planering?

Medverkande:
Alf Karlsson (MP), Statssekreterare, Näringsdepartementet
Johan Edstav, Statlig samordnare för byggandet av nya städer, Näringsdepartementet
Gunnar Hagman, VD, Skanska Sverige
Björn Wellhagen, Näringspolitisk chef, Sveriges byggindustrier
Pontus Lindberg (M), Vice ordförande regionala utvecklingsnämnden,  Region Skåne
Ilmar Reepalu (S), 2:e vice ordförande regionala utvecklingsnämnden, Region Skåne
Johan Löfstrand (S), Vice ordförande civilutskottet, Riksdagen
Märta Stenevi (MP), Stadsbyggnadskommunalråd, Malmö stad
Patric Åberg (M), Kommunalråd, Östra Göinge kommun

Moderator:
Ulrika Geeraedts, Regional utvecklingsdirektör, Region Jönköpings län