Var finns pengarna för den svenska infrastrukturen?

Arrangör: Öresundshuset
Dag: Måndag 3 juli
Tid: 16.15-17.00
Plats: Öresundshuset, Hästgatan 1, Visby

Det behövs omfattande och nödvändiga satsningar på det svenska transportnätet, men finansiering saknas till stor del. Vilka finansiella lösningar kan vi se i framtiden? Kan nya konstellationer mellan privat och offentlig sektor vara lösningen eller finns det andra alternativ som är bättre?

Innovativ finansiering skulle kunna ge synergier mellan stora infrastrukturinvesteringar och regionala investeringar och underhåll. Kan nyttan av miljarderna ur infrastrukturpropositionen få större utväxling om vi parallellt hittar andra finansiella lösningar för ytterligare stora investeringar? Kan vi undvika etappvisa utbyggnader och underhållsskulder som hämmar den hållbara tillväxten? Hela Sverige kan vinna på att öppna upp för nya finansieringslösningar i infrastrukturen. Skåne är redo att ta täten i detta gemensamma utvecklingsarbete.

Medverkande:
Emil Källström (C), Ekonomisk-politisk talesperson
Per-Arne Håkansson (S), Ledamot, Näringsutskottet
HG Wessberg, Förhandlingsperson, Sverigeförhandlingen
Johan Wessman, VD, Øresundsinstituttet
Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), Kommunstyrelseordförande, Malmö stad

Moderator:
Heidi Avellan, Politisk chefredaktör, Sydsvenskan & Helsingborgs Dagblad


Här har vi sammanfattat samtalet och nedan kan du se det i sin helhet.