Varför är vi i Almedalen?

Varför är vi i Almedalen?

Öresundshuset är en arena med tio år på nacken – tio år fyllda med program i syfte att påverka nationella beslut och lagstiftning i viktiga frågor för Öresundregionen. Genom panelsamtal och rundabordssamtal arbetar vi för att öka kunskapen om regionen och vi har under tio års tid utmanat nationella aktörer att bättre ta vara på den potential som finns i Öresundsregionen.

Frågorna vi lyfter i Almedalen är frågor som vi som kommun och region inte själv har rådighet att bestämma över, som kräver lagar eller nationella beslut för att påverka. Vi behöver därför aktivt vara med och påverka nationella beslut och lagstiftning. Detta kräver mer av samarbete mellan stat, kommun, region, näringsliv och civilsamhället, och Öresundshuset är ett exempel på detta. Vi är idag en av Almedalens största mötesplatser.

Öresundshuset drivs tillsammans med Region Skåne, Malmö stad och Lunds kommun samt flera partners. Tillsammans stärker vi Öresundsregionens röst nationellt.

Region Skåne arbetar för att förändra lagstiftningen kring delning av patientdata mellan olika vårdgivare, så att patienterna slipper att återupprepa sin vårdhistorik för varje ny läkare hen möter. Dessutom vill Region Skåne regeringen ska investera mångmiljardbelopp i infrastruktur i Skåne – det gäller såväl vägar och järnvägar, som elledningar. Redan nu har flera företag stött på förhinder i sina etablerings- eller investeringsplaner i Skåne eftersom elbolagen inte kan garantera eltillförseln.

Lunds kommun åker till Almedalen med ett tydligt utvecklingsfokus. Lund fokuserar på områden där kompetensen i Almedalen kan hjälpa oss besvara frågor som vi behöver svar på för att utveckla Lunds kommun. Det gör de genom att vända på perspektivet ”Fråga Lund”. Under parollen ”Lund Frågar” ställs frågor som: ”Varför lockar Sverige inte fler migranter?”, ”Hur kan vi bli bättre på att omsätta forskningens insikter i praktiken?” och ”Hur påverkar framtidens järnvägar våra städer?”.

Malmö stad kommer bland att lyfta hur staden ska få fler i försörjningsstöd, och i behov av extra stöd, in på arbetsmarknaden. En annan fråga är rätten till bostad. Bostaden är central för människors välbefinnande men efter decennier av brister i bostadspolitiken har allt fler människor svårt att få en egen bostad. En annan fråga Malmö stad lyfter är hedersrelaterat våld och förtryck i ett storstadsmöte. Det är ett specifikt våld och förtryck som drabbar både barn och vuxna och är ett problem för hela samhället – inte endast för dem som utsätts.