Morgenmad med Johan Wester

Gå på dagen eller livslång anställning? Dansk och svensk trygghet i praktiken

Läs mer

Morgenmad med Johan Wester

Ghetton eller utanförskapsområden? Dansk och svensk integration i praktiken

Läs mer

Morgenmad med Johan Wester

Hygge eller lagom? Dansk och svensk mentalitet och språkförståelse i praktiken

Läs mer

 

 Måndag 1 juli

08.00-08-45 Öresundshuset | Invigning av Öresundshuset i Almedalen 2019
09.00-09.45 Greater Copenhagen Committee | Riv gränshinder och öka tillväxten
10.00-10.45 HH-gruppen | Ny fast förbindelse till Danmark ökar Sveriges konkurrenskraft
11.00-11.45 Lunds kommun | Varför lockar Sverige inte fler migranter?
12.15-13.15 SKANSKA | Cirkulär ekonomi – hur ska vi göra affärer i framtiden?
13.30-14.15 Region Skåne | Vårdens digitalisering – hinder och möjligheter
14.30-15.15 Sydsvenska Industri- och Handelskammaren | Vattenbrist i industrin – dags att recirkulera?
15.30-16.30 Malmö stad | Vem ansvarar för framtidens arbetsmarknadspolitik?
17.00-17.30 MKB | Hur kan man framgångsrikt bygga och förvalta hyresrätter?
17.30-18.30 Öresundsmingel | MKB
20.00-23.00
Maskinentreprenörerna |


Tisdag 2 juli

08.00-08-45 Öresundshuset  Morgenmad med Johan Wester | Regionalt eller nationellt – behöver Skåne ett eget utrikesdepartement?
09.00-09.45 Regionsamverkan Sydsverige | Hur kan digitalisering och interregional samverkan lösa framtidens utmaningar?
10.00-10.45 Malmö stad | Klimatsmart infrastruktur med Öresundsmetron – den hållbara lösningen för nya spår till Europa
11.00-11.45 Sysav | Från avfall till resurs – vad krävs för ökad materialåtervinning?
12.15-13.15 STRING | Så ökar vi samarbetet med Sveriges främsta handelspartner!
13.30-14.15 Region Skåne | Är personliga hälsodata vägen till förebyggande vård?
14.30-15.15 SKANSKA | Hur bygger man en sammanhållen stad?
15.30-16.15 GREAT | I ljuset av klimatupproret, gör vi tillräckligt för rena vägtransporter?
16.30-17.15 Malmö stad | Ska alla ha rätt till en egen bostad?
17.30-19.00 Öresundsmingel | Malmö universitet & Lunds universitet
20.00-23.00 STRING |


Onsdag 3 juli

08.00-08.45 Öresundshuset | Morgenmad med Johan Wester | Kompetensutveckling eller arbetskraftsutbyte – vad krävs för näringslivets omställning?
09.00-09.45 Malmö stad | Vi ska bli bäst i världen på digitalisering – hur gör vi det tillsammans?
10.00-10.45 Malmö stad | Hur motverkar vi hedersrelaterat våld? Kartläggning belyser flera viktiga frågeställningar
11.00-11.45 Lunds kommun | Hjälp oss lösa världsproblemen! Hur kan vi omvandla forskningens insikter i praktiken?
12.15-13.15 Region Skåne | Snart kommer Tyskland ännu närmare Sverige – hur påverkas transporterna?
13.30-14.15 Region Skåne | Hur ska vi lyckas med omställningen till ett fossilbränslefritt samhälle om energin inte når fram?
14.30-15.15 Sysav | Hur kan Sverige bli världsledande på textilåtervinning?
15.30-16.15 Greater Copenhagen Committee | Två länder – en gemensam arbetsmarknad
16.30-17.15 Malmö stad | Jämställda villkor för fotbollen 
17.30-18.30 Öresundsmingel | Greater Copenhagen Committee
20.00-23.00 Mötesplats Social Innovation |


Torsdag 4 juli

08.00-08.45 Öresundshuset | Morgenmad med Johan Wester | Artificiell intelligens eller naturlig intelligens – vart leder digitaliseringen?
09.00-09.45 RFSU Det högerkonservativa hotet mot sexuella rättigheter i Öresundsregionen
10.00-10.45 Lunds kommun | Hur påverkar framtidens järnvägar våra städer?
11.00-11.45 Region Skåne | Vem äger mina patientdata och hur ska mina olika vårdgivare få ta del av dem?
12.15-13.15 Sydgrönt & Svenskmärkning AB | Bäst i klassen och rekordhögt förtroende men ändå bara varannan tugga svensk mat – varför är det så?
13.30-14.15 Navet Analytics | AI och digital etnografi – omvärldsanalys i nya dimensioner
14.30-15.15 Øresundsinstituttet | Danska valresultatet – vad innebär det för utvecklingen i Danmark och Öresundsregionen?
15.30-16.15 Øresundsinstituttet | Utvecklingen för näringslivet i Skåne och Öresundsregionen
16.30-17.15 Navet Analytics | AI och digital etnografi – vilken bild ger samhällets digitala avtryck?
17.30-18.30 Öresundsmingel | Navet Analytics


 Fredag 5 juli

08.00-08.45 Öresundshuset | Morgenmad med Johan Wester | Sanning eller fejk – påverkades valen i Sverige och Danmark av väljarnas beteende på sociala medier?
08.45-09.00 Öresundshuset | Avslutning med Johan Wester