Program för Öresundshuset i Almedalen 2017

Här kan du se allt som hände i Öresundshuset under Almedalsveckan 2017.

Söndag 2 juli

16.15-17.00 Sälj fler bilar för att minska utsläppen
17.30-18.30 Öresundsmingel: Invigning av Öresundshuset 2017
18.30-19.00 Är EU problemet, eller är EU lösningen på våra problem?

Måndag 3 juli

08.00-08-45 Miljöinspektörer blir brottsbekämpare – tillsammans för ett tryggare Malmö
09.00-09.45 Greater Copenhagen – bra för Sverige?
10.00-10.45 Den svenska biogasen är hotad – vad krävs av beslutsfattarna?
11.00-11.45 Så bidrar storstäderna till att Sverige klarar FN:s sociala hållbarhetsmål
12.00-13.00 Kan Gotland konkurrera med Karibien som kryssningsdestination?
13.15-14.00 Delad stad – så kan vi förena Malmö!
14.15-15.00 Går vägen till ökad produktivitet via regionerna?
15.15-16.00 Stark infrastruktur – en förutsättning för tillväxt och välstånd?
16.15-17.00 Öresundssamtal: Var finns pengarna för den svenska infrastrukturen?
17.30-18.30 Öresundsmingel
18.30-19.00 Varför går det bra för vissa liberaler men sämre för andra?

Tisdag 4 juli

 08.00-08-45 Hur skapar man en fungerande cirkulär ekonomi?
09.00-09.45 Ett helt höghastighetssystem – det bästa för Sverige
10.00-10.45 Visar skolkommissionen vägen?
11.00-11.45 Smartare skolor – vad är det och hur når vi dit?
12.00-13.00 Hur möjliggörs framtidens hållbara transporter?
13.15-14.00 När möts vetenskap och politik i en tid av alternativa fakta?
14.15-15.00 E-hälsa kan spara miljarder och ge tusentals nya jobb. Vad är haken?
15.15-16.00 Ungas inflytande är inget projekt – det är en förbannad mänsklig rättighet
16.15-17.00 Öresundssamtal: Går det att korta tiden för nyanländas etablering?
17.15-18.45 Science Slam – nya forskningsrön i kortformat
20.00-23.00 Vem ska hålla i hållbarheten?

Onsdag 5 juli

08.00-08.45 Klimatutmaningen 2.0
09.00-09.45 Regionalt vattensamarbete – ingen har råd att stå utanför
10.00-10.50 Hur ska höghastighetsjärnvägen byggas ut?
11.00-11.45 Vågar Sverige satsa på en regional fysisk planering?
12.00-13.00 Hur utvecklar vi framtidens städer på ett hållbart sätt?
13.15-14.00 Kapacitetsbyggande för en skola på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet
14.15-15.00 Åtkomliga bostäder för alla – hur kan nya ekonomiska modeller vara en lösning?
15.15-16.00 Hur kan våra städer bidra till nya innovationer? Från medarbetarperspektiv till nationellt fokus
16.15-17.00 Öresundssamtal: Nationell infrastruktur i en internationell värld
17.30-18.30 Öresundsmingel
18.30-19.00 Har socialdemokratin fallit en gång för alla?

Torsdag 6 juli

08.00-08.45 Ta chansen! Våga se bostadskrisen som en möjlighet att skapa socialt hållbara städer
09.00-09.45 Agenda 2030, livskvalitet och hållbar utveckling – men hur mäter vi hur det går och när vi är i mål?
10.00-10.45 Kan gränslöst innovationsarbete ge nytändning för livsmedelsbranschen?
11.00-11.45 Hur kan regionerna jobba med arbetsmarknadsfrågor?
12.00-13.00 Sju röster för skolrevolutionen – vi pratar inte, vi gör plats för de unga
13.15-14.00 Härifrån till hållbarheten – Malmö som testbädd för nya urbana system
14.15-15.00 Patientrörlighet till varje pris? Vad händer när systemet utnyttjas?
15.15-16.00 Gårdsförsäljningens vara eller icke vara- en besöksnäringsfråga?
16.15-17.00 Öresundssamtal: Arbetslöshet och arbetskraftsbrist – hur går det ihop?
17.30-18.30 Öresundsmingel
18.30-19.00 Hade Jesus varit medlem i Kristdemokraterna idag?
20.00-23.00 Varför är Malmö världsbäst på dataspel just nu?

Fredag 7 juli

 08.00-08-45 Hur möter samhället ungas allt sämre psykiska hälsa?
09.00-09.45 Nu blir socialtjänsten digital. Hur tar vi vara på möjligheterna och undviker fallgroparna?
10.00-10.45 Är Sverige redo för ett demokrati- och migrationsmuseum?
11.00-11.45 Så bygger vi framtidens städer klimatsmart och attraktivt
12.00-13.00 Summering av Öresundshuset 2017
13.15-14.00 Skåne brinner! Hur motverkar vi den sociala oron, ökar tryggheten och stärker framtidstron?