Morgenmad med Johan Wester

”Peka med hela handen” eller ”alla ska med”? Danskt och svenskt beslutsfattande i praktiken

Läs mer

Morgenmad med Johan Wester

Gå på dagen eller livslång anställning? Dansk och svensk trygghet i praktiken

Läs mer

Morgenmad med Johan Wester

Ghetton eller utanförskapsområden? Dansk och svensk integration i praktiken

Läs mer

Morgenmad med Johan Wester

Hygge eller lagom? Dansk och svensk mentalitet och språkförståelse i praktiken

Läs mer

Program för Öresundshuset i Almedalen 2018

 

Söndag 1 juli

15.15-16.00 Region Skåne | Koncentrerad vård ger bättre kvalitet – men hur?
16.15-17.00 Lunds kommun | Så ska framtidens cykelstad utformas – hur går vi vidare för att flera ska välja cykeln?
17.30-18.30 Invigning av Öresundshuset 2018 med Greater Copenhagen som värd


Måndag 2 juli

08.00-08-45 Öresundshuset | Morgenmad med Johan Wester: Peka med hela handen eller alla ska med? Danskt och svenskt beslutsfattande i praktiken
09.00-09.45 Lunds kommun & Skanska | Hur kan hjärnforskning bidra till framtidens skolbyggen? Få hjärnkoll med 10 viktiga faktorer
10.00-10.45 Region Skåne | Hur gynnar en sammanhållen digital vårdplattform patienten? 
11.00-11.45 Malmö stad | Hur skapar vi ett hållbart mottagande för nyanlända?
12.15-13.15 Skanska | Så skapar vi hållbara arbetsplatser – mindre stress och ökad effektivitet
13.30-14.15 MTR Nordic | Så här skapar vi en tryggare kollektivtrafik
14.30-15.15 Sydsvenska Industri- och Handelskammaren | Framtidens kommuner – färre eller värre?  
15.30-16.15 Lunds Kommun | Hur ska kraft och engagemang på landsbygden tas till vara när smarta staden växer?
16.30-17.15 Malmö universitet | Är det idrottens uppgift att lösa samhällsproblem?
17.45-18.45 Öresundsmingel med MTR Nordic som värd


Tisdag 3 juli

08.00-08-45 Öresundshuset  Morgenmad med Johan Wester: Gå på dagen eller livslång anställning? Dansk och svensk trygghet i praktiken
09.00-09.45 Malmö stad | Öresundsmetro – varför brådskar planeringen, och var finns pengarna?
10.00-10.45 Helsingborgs stad | Vem äger digitaliseringen av det sociala arbetet?
11.00-11.45 Skanska | Framtidens boende är redan här – vad väntar vi på?
12.15-13.15 Malmö stad | Vem har tolkningsföreträde för stadens hållbara utveckling?
13.30-14.15 Copenhagen Malmö Port AB | Hur frigörs sjöfartens potential? 
14.30-15.15 Sysav | Hållbar, återvunnen, fossilfri, grön? Diskussion om klimatsmart energi
15.30-16.15 Vellinge kommun | Risk för översvämning på Falsterbonäset – Vad kan vi göra när havsnivåerna stiger?                                                                                                                                          16.30-17.15 Malmö universitet | Är skolan vassare vapen mot kriminalitet än hårdare straff?
17.30-19.00 Lunds universitet & Malmö universitet | Science Slam – vetenskap i snabbformat
19.40-23.00 Malmö stad | Idrott på lika villkor och fotbollskväll


Onsdag 4 juli

08.00-08.45 Öresundshuset | Morgenmad med Johan Wester: Ghetton eller utanförskapsområden? Dansk och svensk integration i praktiken
09.00-09.45 Sysav | Hur skapar man världens mest hållbara region?
10.00-10.45 Region Skåne | Arbetsmarknadsregioner med rätt kompetens
11.00-11.45 Småföretagarnas Riksförbund | Småföretagande i framtiden
12.15-13.15 Malmö stad | Så trycker vi tillbaka den organiserade brottsligheten
13.30-14.15 Malmö stad | Hur ser vi till att fler vill bli lärare, stannar kvar i och återvänder till yrket?
14.30-15.15 Regionsamverkan Sydsverige | Ett enat Sydsverige skapar ett starkt KulturSverige
15.30-16.15 Lunds kommun | God äldreomsorg i framtiden – hur når vi dit?
16.30-17.15 GREAT | Paradigmskifte för svensk bilförsäljning. Är det nu det händer?
17.45-18.45 Öresundsmingel med Småföretagarnas Riksförbund som värd


Torsdag 5 juli

08.00-08.45 Öresundshuset | Morgenmad med Johan Wester: Hygge eller lagom? Dansk och svensk mentalitet och språkförståelse i praktiken
09.00-09.45 White Arkitekter | Bostadsbyggandet – det här håller oss vakna om nätterna
10.00-10.45 Skåne Nordost | Hur skapar man en innovationsdrivande nod för samhällsutveckling och tillväxt?
11.00-11.45 Öresundskraft | Vem ska bestämma över IoT? 
12.15-13.15 Skåne Nordost | Kan ungas deltagande i nutiden lösa utmaningarna i framtiden? 
13.30-14.15 Region Skåne | Hur ska vi organisera oss så att patienterna får tillgång till nästa revolution i läkemedelsområdet?
14.30-15.15 Malmö stad | Hur kan p-platserna bli färre på A-lägena?
15.30-16.15 Kraftringen | 100 procent fossilfritt idag – vilka satsningar sker imorgon?
16.30-17.15 Landskrona stad | Hur ger vi nyanlända en bra introduktion i skolan?
17.45-18.45 Öresundsmingel med Skåne Nordost som värd


 Fredag 6 juli

09.00-09.45 Open Skåne | Där olikheter möts skapas möjligheter
10.00-10.45 Region Skåne | Vad innebär regional fysisk planering för regioner och kommuner?