Veckans program 2019

Veckans program är under planering och presenteras löpande.

Morgenmad med Johan Wester

Gå på dagen eller livslång anställning? Dansk och svensk trygghet i praktiken

Läs mer

Morgenmad med Johan Wester

Ghetton eller utanförskapsområden? Dansk och svensk integration i praktiken

Läs mer

Morgenmad med Johan Wester

Hygge eller lagom? Dansk och svensk mentalitet och språkförståelse i praktiken

Läs mer

 

 Måndag 1 juli

08.00-08-45 Öresundshuset | Invigning av Öresundshuset i Almedalen 2019
09.00-09.45 
10.00-10.45 Helsingborg stad |
11.00-11.45 Lunds kommun | Varför lockar Sverige inte fler migranter?
12.15-13.15 SKANSKA | Cirkulär ekonomi – hur ska vi göra affärer i framtiden?
13.30-14.15 Region Skåne | Vårdens digitalisering – hinder och möjligheter
14.30-15.15 Sydsvenska industri- och handelskammaren | Vattenbrist i industrin – dags att recirkulera?
15.30-16.15 Malmö stad | Kommunernas roll i den framtida arbetsmarknadspolitiken
16.30-17.15 
17.45-18.30 Öresundsmingel | MKB
20.00-23.00 


Tisdag 2 juli

08.00-08-45 Öresundshuset  Morgenmad med Johan Wester | Regionalt eller nationellt – behöver Skåne ett eget utrikesdepartement?
09.00-09.45 Regionsamverkan Syd |
10.00-10.45 Malmö stad | Öresundsmetro garanterar svensk export
11.00-11.45 Sysav |
12.15-13.15 STRING | Hur ökar vi samarbetet med Sveriges främsta handelspartner?
13.30-14.15 Region Skåne | Är personliga hälsodata vägen till förebyggande vård?
14.30-15.15 SKANSKA | Hur bygger man en sammanhållen stad?
15.30-16.15 GREAT | I ljuset av klimatupproret, gör vi tillräckligt för rena vägtransporter?
16.30-17.15 Malmö stad | Ska alla ha rätt till en egen bostad?
17.30-19.00 Öresundsmingel | Science slam
20.00-23.00 STRING |


Onsdag 3 juli

08.00-08.45 Öresundshuset | Morgenmad med Johan Wester | Kompetensutveckling eller arbetskraftsutbyte – vad krävs för näringslivets omställning?
09.00-09.45 Malmö stad | Digitalisering i offentlig sektor
10.00-10.45 Malmö stad | Hederskartläggning i storstadsregioner – vad gör vi nu?
11.00-11.45 Lunds kommun | Hjälp oss lösa världsproblemen! Hur kan vi omvandla forskningens insikter i praktiken?
12.15-13.15 Region Skåne |
13.30-14.15 Region Skåne | Hur ska vi lyckas med omställningen till ett fossilbränslefritt samhälle om energin inte når fram?
14.30-15.15 Sysav | Hur kan Sverige bli världsledande på textilåtervinning?
15.30-16.15 Greater Copenhagen & Skåne Committee |
16.30-17.15 Malmö stad | Jämställda villkor för fotbollen 
17.30-18.30 Öresundsmingel |
20.00-23.00 Mötesplats Social Innovation |


Torsdag 4 juli

08.00-08.45 Öresundshuset | Morgenmad med Johan Wester | Artificiell intelligens eller naturlig intelligens – vart leder digitaliseringen av samhällskroppen?
09.00-09.45 
10.00-10.45 Lunds kommun | Hur påverkar framtidens järnvägar våra städer?
11.00-11.45 Region Skåne | Vem äger mina patientdata och hur ska mina olika vårdgivare få ta del av dem?
12.15-13.15 
13.30-14.15 
14.30-15.15 Øresundsinstituttet |
15.30-16.15 Øresundsinstituttet |
16.30-17.15 Industrifakta |
17.30-18.30 Öresundsmingel | Industrifakta


 Fredag 5 juli

08.00-08.45 Öresundshuset | Morgenmad med Johan Wester | Sanning eller fejk – påverkades valen i Sverige och Danmark av väljarnas beteende på sociala medier?
09.00-09.45 
10.00-10.45