Vem ansvarar för svenskarnas trygghet, egentligen?

Arrangör: Malmö stad – en del av Öresundshuset
Dag: Måndag 3 juli
Tid: 08.00-08.45
Plats: Öresundshuset, Hästgatan 1, Visby

Förflyttning av frågor kring medborgarnas säkerhet sker från statliga till kommunala organisationer utan formella beslut. Hur förbättrar vi samverkan mellan kommunerna och statliga myndigheter i trygghets- och säkerhetsfrågor? Hur säkerställa adekvat finansiering vid flytt av ansvar och uppdrag?