Vem har tolkningsföreträde för stadens hållbara utveckling?

Arrangör: Malmö stad
Dag: Tisdag 3 juli
Tid: 12.15-13.15
Plats: Öresundshuset, Hästgatan 1, Visby

Städer förtätas. Komplexitet och konflikter ökar. Otydlighet mellan aktörers roller och mandat, olika bedömningar, samt inbyggda stuprör skapar hinder för utveckling av bostäder, livsmiljöer och näringsliv. Vilka lösningar finns för att underlätta för hållbar stadsutveckling?

Vi vill skapa debatt kring hur vi kan skapa bättre och tydligare förutsägbarhet av lagar och riktlinjer så att kommuner kan planera och utveckla städerna hållbart. Malmö är bara en av alla städer med en snabbt växande befolkning och stort behov av att skapa nya bostäder och livsmiljöer som över tid förblir hållbara. Det är en komplex process där lagar och riktlinjer är en viktig del, men som ibland skapar problem i stadsplaneringen när kommuner behöver förtäta städerna. Konflikter uppstår mellan olika aktörers roller och mandat, olika bedömningar samt inbyggda stuprör skapar hinder för utvecklingen mellan kommun och stat men även mellan näringslivet. #stadsutveckling #hållbarhet #bostäder #gestaltad livsmiljö #livsmiljö

Medverkande:
Märta Stenevi (MP), Kommunalråd, Malmö stad
Christer Larsson, Stadsbyggnadsdirektör, Malmö stad
Per Olsson Frid (MP), Statssekreterare, Kulturdepartementet
Mats Green (M), Bostadspolitisk talesperson och ledamot i civilutskottet, Riksdagen
Anders Sjelvgren, Generaldirektör, Boverket

Moderator:
Helena Paulsson, Head of Urban Development, ÅF Consult

Gå till programwebben