Vem ska bestämma över IoT?

Arrangör: Öresundskraft
Dag: Torsdag 5 juli
Tid: 11.00-11.45
Plats: Öresundshuset, Hästgatan 1, Visby

Både privata och offentliga aktörer ser kraften i Internet of Things. Att övervaka tillgångar i realtid kan skapa både kundvärden och operativ effektivitet. Men hur ska offentliga aktörer med ansvar för samhällstjänster försäkra sig om tillgång till och rådighet över den nödvändiga infrastrukturen?

Allt större delar av den offentliga sektorns verksamheter digitaliseras. Men vilken kontroll har en kommun över den nya, digitala, infrastrukturen? Servicetjänster inom åldringsvården, positionsbestämning av servicebilar och information om öppna eller låsta dörrar kan bli föremål för godtycke om infrastruktur säljs eller överlåts till annan part. I vilken utsträckning kan kommuner och offentliga aktörer få tillgång till och behålla rådighet över infrastrukturen för IoT? Hur kan kraven på säkerhet och ekonomi tillfredsställas?

Medverkande: 
Bo Lindberg, Affärsområdeschef Kommunikationslösningar, Öresundskraft
Mikael Ek, VD, Svenska Stadsnätsföreningen
Jan Lindqvist, Affärsområdeschef stadsnät, Affärsverken Karlskrona
Cecilia Eklund, Kommunikationschef, Helsingborgs stad