Vem ska hålla i hållbarheten?

Arrangör: Sysav – en del av Öresundshuset
Dag: Tisdag 4 juli
Tid: 20.00-23.00
Plats: Öresundshuset, Hästgatan 1, Visby

Vem har ansvaret för ett hållbart samhälle? Vad har avfallshanteringen för betydelse? Hur bidrar kommunala bolag? Vad säger unga politiker om en hållbar framtid?

Medverkande:
Peter Engström, VD, Sysav
Weine Wiqvist, VD, Avfall Sverige
Emma Ophus (MUF), Ungdomspolitiker, Moderata Ungdomsförbundet
Axel Hallberg (MPU), Ungdomspolitiker, Grön Ungdom

Moderator:
Johan Wester, Anagram

Förtäring: Ja