Visar skolkommissionen vägen?

Arrangör: Malmö stad – en del av Öresundshuset
Dag: Tisdag 4 juli
Tid: 10.00-10.45
Plats: Öresundshuset, Hästgatan 1, Visby

För Malmö stad är växande befolkning, ökande urbanisering och boendesegregation centrala utmaningar. I Malmö vet vi vilken betydelse kompetensförsörjningen och likvärdigheten har för barn och elever. Hur bidrar skolkommissionens förslag ytterligare till kompetensförsörjningen och likvärdigheten?

Skapas ett robust utbildningssystem som håller över tid? Om de pedagogiska yrkena ska ha en framtid så behöver vi fler kompletterande kompetenser. Resurser har betydelse för kunskapsutvecklingen men är kommissionens förslag till förstärkning tillräckligt? Kan vi omsätta utvecklingsarbetet som följer av ”Nationell samling för skolan”? Gör vi tillräckligt – gör vi rätt?

Medverkande:
Anders Rubin (S), Kommunalråd, Malmö
Robert Fahlgren, 2 vice ordförande, Lärarförbundet
Sofi Klang, Kommunikationschef, Kunskapsskolan
Thomas Strand (S), Riksdagsledamot
Per Tryding, Vice VD, Sydsvenska Industri- och  Handelskammaren
Camilla Waltersson Grönvall (M), Utbildningspolitisk talesperson

Moderator:
Heidi Avellan, Politisk chefredaktör, Sydsvenskan & Helsingborgs Dagblad