Politiken styr ekonomin

Allting i samhället påverkas och styrs på ett eller annat sätt av politiken. Självklart är det inte endast våra svenska politiker som styr, utan även världspolitiken har stor påverkan på det som händer i Sverige. Något som i allra högsta grad påverkas av politiken är ekonomin. Både hur landets ekonomi ser ut, men även privatpersoners plånböcker blir direkt påverkade.

Tuffa ekonomiska tider

I princip hela världen står inför tuffa utmaningar just nu, och ekonomin är tuff i många länder. Speciellt ser vi i Sverige och i hela Europa ekonomiska svårigheter som många av oss tidigare inte har upplevt. Till viss del styr världsläget hur ekonomin för oss i Sverige ser ut. Men även vilka åtgärder våra politiker tar spelar stor roll.

Många i Sverige kämpar idag med att ha råd med basala saker som hyra och mat. Är du en av dem som kämpar kan pantbanken hjälpa dig med din ekonomiska situation. Hos pantbanken kan du lämna in värdefulla föremål som smycken och få ett tillfälligt lån.

Politiker är vår räddning

Ibland är det lätt att politiker beskylls för en dålig ekonomisk situation. Men det är också viktigt att komma ihåg att politikerna även är vår räddning. Oavsett vilken regering som styr landet är målsättningen alltid att göra det bra för Sveriges invånare. Det som skiljer sig mellan olika partier och politiska ideologier är vägen dit.

Just nu befinner vi oss i en inflation och olika politiska partier har olika åsikter om hur den bör dämpas. Det finns också olika åsikter om vilka åtgärder som bör sättas in för att hjälpa befolkningen utan att skada ekonomin ännu mer.

Kända politiker

Det finns och har funnits många kända politiker genom tiderna. Namn som Winston Churchill, Margaret Thatcher, Abraham Lincoln, George Washington och Nelson Mandela är tunga namn som de flesta skolelever får lära sig i grundskolan. Att känna till stora politiker genom tiderna är bra eftersom man då oftast får en bra överblick över världsskeendena. Första och andra världskriget berörde hela världens politiker och det var de allierades regeringschefer och axelmakternas regeringschefer som snodde rampljuset. Det är inte lätt att bli politiker på en sådan hög nivå och ibland kan det krävas personlighetsdrag som är speciella. Många kan fråga sig varför man vill bli politiker på den nivån då det krävs så mycket engagemang och ansvar.

Svenska statsministrar

I Sverige är statsministern den politiskt tillvalda som har det största ansvaret och som är den mest kända bland allmänheten. I nuläget är Stefan Löfven den person som är satt på positionen. Före honom var det Fredrik Reinfeldt som styrde Sverige och innan honom var det Göran Persson. Oftast är det växelvis en statsminister från antingen Moderaterna eller Socialdemokraterna som styr, inte samtidigt men om varandra.

Sveriges statsminister har det största ansvaret för den politik som råder i Sverige. Statsministern har vissa befogenheter som ingen annan i Sverige kan åtnjuta. En så kallad vice statsminister utses och kan träda in om statsministern av olika skäl inte kan fullfölja sitt uppdrag. Statsministern är välbevakad av SÄPO och har livvakter. Bevakningen av statsministern har ökat sedan Olof Palme i februari 1986 sköts till döds på öppen gata i Stockholm.

Nutidens mest kända politiker

Världens mest kända politiker som är aktiv just nu är USA:s president Donald Trump. Presidenten i USA kallas ofta för ledaren för den fria världen (västvärlden alternativt demokratiska länder) och för talan för en stor del av världens befolkning, inte bara USA:s. USA:s inflytande är väldigt stort i alla frågor och är ofta refererat i alla möjliga ärenden. Att vara amerikan är ofta att ha en bra position i världen. Det är attraktivt att vara amerikansk medborgare och därför är det vanligt att folk gifter sig med amerikaner för att få amerikanskt medborgarskap. Det kan ske för skens skull eller för att det faktiskt finns en kärlek mellan makarna.

Den amerikanske mannen Donald Trump blev känd genom sina fastighetsaffärer och genom sina reality-serier på tv. När han år 2015 beslöt sig för att kampanja till att bli kandidat till amerikanska presidentvalet var det många som skrattade men också många som höll andan. Kunde Trump verkligen bli president? Det kunde han!

Andra kända aktiva politiker är Emmanuel Macron (Frankrike), Angela Merkel (Tyskland), Justin Trudeau (Kanada) och amerikanske vicepresidenten Mike Pence. Är du från ett stormaktsland som politiker så blir du världskänd om du når toppen.