Piratrörelsen

Sverige har lämnat få avtryck på den internationella politiken. En av dem är dock Piratrörelsen som har sitt ursprung här. Det är en politisk rörelse centrerad kring Piratpartiet som bland annat haft representation i EU-parlamentet. Idag är de kanske mer av en löst sammansatt lobbyrörelse som framförallt fokuserar på frihetsfrågor online, och att motsätta sig övervakningslagar och liknande.

Piratrörelsens ursprung

Det kan sägas att piratrörelsen kommer ur sajten The Pirate Bay (TPB), som var en sajt inriktad på immaterialrättsbrott i form av fildelning av piratkopierad musik och filmer. Till TPB fanns även en tankesmedja kopplad, Piratbyrån, som strävade efter att skapa debatt kring upphovsrättslagarna. I mitten av 00-talet lades förslag i riksdagen om att införa den så kallade FRA-lagen som skulle ge polisen och underrättelsetjänsterna kraftigt ökade befogenheter att övervaka digital kommunikation. Ur Piratbyrån uppstod en motreaktion mot detta där

många, framförallt unga, ansåg att FRA-lagen hotade deras integritet på ett oproportionerligt sätt. Ur detta föddes sedan den parlamentariska grenen Piratpartiet.

Kritik mot piratrörelsen

Det har givetvis funnits väldigt mycket kritik mot piratrörelsen där den främsta ligger i att de i praktiken vill legalisera stöld. Upphovsrätt och patent är en central del i den moderna kapitalismen och något som många menar är nödvändigt för att föda kreativitet. Det måste helt enkelt gå att kunna tjäna pengar på både uppfinningar och kultur utan att någon bara kan kopiera ens verk. Kritikerna menar också att immaterialrättsbrott måste beivras hårdare och att det fortsatt ska finnas möjlighet att stämma de som ägnar sig åt det.

Framgångar internationellt

Piratpartiet tog aldrig någon plats i den svenska riksdagen. Däremot hade de, framförallt i integritetsfrågor, vissa framgångar där bland annat FRA-lagen initialt beskars något. Det svenska Piratpartiet lyckades dock få en EU-parlamentariker invald 2009. Idag sitter det totalt fyra pirater i EU-parlamentet i form av tre tjecker och en tysk. Piratpartiet har dessutom representation i flera nationella parlament. Just nu i Tjeckien, på Island och i Luxemburg.

Piratrörelsens framtid

Fildelningsfrågan, som var en av de ursprungliga frågorna för Piratpartiet och dess kringrörelser, har i stort sett försvunnit från bordet. Detta främst beroende på att utbudet av streamingtjänster har ökat kraftigt så behovet har minskat. Där Piratrörelsen har en framtid är alltså fortsatt i frågor som rör integritet och internets frihet. Även här kämpar de dock i motvind då ökad och allt mer digitaliserad brottslighet samt saker som det ryska angreppet på det amerikanska presidentvalet gjort att allmänhetens tolerans för övervakning på internet sannolikt ökat rejält. Det innebär dock också att piratrörelsen blir en ännu viktigare motrörelse mot detta.