Utlandsaffärer kräver legaliseiring hos Handelskammaren

Företag som gör affärer med kunder i andra länder behöver ha dokument förberedda på rätt sätt. För att genomföra ärenden utomlands kräver utländska myndigheter att du bestyrker dina handlingar.

Det är Handelskammaren som hjälper dig med legaliseiring av handlingar. Den här artikeln förklarar närmare kring hur processen går till.

Översättning och legaliseiring handelskammaren

Du som driver företag med handel eller annan affärsverksamhet utomlands behöver ha dina intyg och dokument i ordning. Om du söker på legaliseiring handelskammaren hittar du detaljer om ärendet, men kortfattat handlar det om bestyrkande av kommersiella dokument. Det är alltså inte samma sak som att få intyg stämplade hos Notarius Publicus. En legaliseiring från handelskammaren hjälper dig att lättare komma igång med handel till utländska kunder. Vidare innebär en legaliseiring från handelskammaren att du får dina affärsdokument översatta till rätt språk.

Vilka dokument kan Handelskammaren legalisera?

Den svenska Handelskammaren arbetar framför allt med olika typer av kontrakt och avtal. Dessutom är det vanligt att företag ansöker om att få försändelser, specifikationer eller packlistor legaliserade. Olika typer av rapporter eller tester av produkter bör också genomgå legaliseiring från Handelskammaren.

Vad är syftet med Handelskammarens legalisering?

Handelskammaren arbetar främjande för ekonomisk tillväxt och hjälper svenska företag att expandera i utlandet. Legaliseringar som utfärdas av Handelskammaren är en konkret åtgärd för att underlätta all typ av handel som kräver kontroll från utländska myndigheter.