Kända politiker

Det finns och har funnits många kända politiker genom tiderna. Namn som Winston Churchill, Margaret Thatcher, Abraham Lincoln, George Washington och Nelson Mandela är tunga namn som de flesta skolelever får lära sig i grundskolan. Att känna till stora politiker genom tiderna är bra eftersom man då oftast får en bra överblick över världsskeendena. Första och andra världskriget berörde hela världens politiker och det var de allierades regeringschefer och axelmakternas regeringschefer som snodde rampljuset. Det är inte lätt att bli politiker på en sådan hög nivå och ibland kan det krävas personlighetsdrag som är speciella. Många kan fråga sig varför man vill bli politiker på den nivån då det krävs så mycket engagemang och ansvar.

Svenska statsministrar

I Sverige är statsministern den politiskt tillvalda som har det största ansvaret och som är den mest kända bland allmänheten. I nuläget är Stefan Löfven den person som är satt på positionen. Före honom var det Fredrik Reinfeldt som styrde Sverige och innan honom var det Göran Persson. Oftast är det växelvis en statsminister från antingen Moderaterna eller Socialdemokraterna som styr, inte samtidigt men om varandra.

Sveriges statsminister har det största ansvaret för den politik som råder i Sverige. Statsministern har vissa befogenheter som ingen annan i Sverige kan åtnjuta. En så kallad vice statsminister utses och kan träda in om statsministern av olika skäl inte kan fullfölja sitt uppdrag. Statsministern är välbevakad av SÄPO och har livvakter. Bevakningen av statsministern har ökat sedan Olof Palme i februari 1986 sköts till döds på öppen gata i Stockholm.