Hur går politik till?

När politikerna väl är folkvalda till att utföra sitt ämbete som riksdagsman eller sitta i kommunfullmäktige så är det ett förtroendeuppdrag. Politikern kan bli avsatt om förtroende saknas. Det är mycket vanligt att politiker får gå från sina uppdrag. Ofta handlar det om att skandaler i olika skalor rullas upp och exponerar politikern för kritik. Oftast väljer då politikern självmant att avgå men ibland kan det krävas övertalning.

Oftast handlar beslutsprocessen om att bifalla eller avslå olika förslag. I riksdagen sker så kallade voteringar där ledamöterna röstar för ett visst förslag eller emot ett annat förslag. Mandaten fördelas över hur stor procentenhet som respektive parti fick i riksdagsvalet. Socialdemokraterna fick flest i senaste valet (2018) och har således flest ledamöter representerade i riksdagen. Oftast röstar partikollegorna i linje med varandra (efter föregående diskussioner) men undantag sker ibland. Det förslag som får flest röster vinner laga kraft.

Talmannen styr och kontrollerar sammanträden i riksdagen i enlighet med svensk lag. Statschefen (monarken) har i dagsläget ingen annan roll än att ceremoniellt öppna riksdagsåret varje höst. Tidigare var monarkens roll större men i och med kravet på ett folkvalt styre så har inte monarken sedan 1973 någon formell makt.

Folket kan fortfarande väcka opinion

I och med yttrandefriheten vi har i Sverige kan alla medborgare väcka opinion som politikerna kan ta del av. Däremot kan folket inte ändra lagar. Någon statskupp har inte skett i modern tid i Sverige men i många andra länder har det rådande styret fått avgå på grund av protester. Det är viktigt att komma ihåg att det faktiskt kan ske även i Sverige även om det företer sig osannolikt för tillfället.

Hur påverkar politiken vanliga medborgare?

Allt du ser omkring dig i detta nu är omgärdat av politiska restriktioner som märks i lagar och regler. Den stol du sitter på måste vara tillverkad enligt gällande regler, den dator du skriver på får inte innehålla vissa hälsovådliga ämnen och din bil får inte vara hur risig som helst. I teorin är det bra om du kan de flesta lagar. Sunt förnuft räcker inte alltid och är inte en bra måttstock då sunt förnuft ändras över tid. Det är bra att vara uppdaterad på nya lagar, det går att finna på riksdagens hemsida bland många andra källor.

Vissa lagar påverkar vissa grupper mer

Det går inte att komma ifrån att vissa lagar är oväsentliga för vissa medborgare. En patient behöver inte vara inläst på lagar om hälsa och omvårdnad medan en läkare bör känna till dessa. Det är dock aldrig fel att vara allmänbildad. Jurister är den yrkesgrupp som är experter på att tolka och förstå lagar. Jurister är anlitade i samtliga branscher där människor ingår för att lösa komplexa problem och reda ut missförstånd. Det finns jurister som har fel och det finns jurister som har rätt.

Hur påverkar politiken politiker?

Många politiker har vid sidan av sitt ämbete som just politiker ett annat yrke. Det finns även de som endast jobbar som politiker, det är vanligt bland riksdagsmän. De ägnar då hela sin arbetsdag åt just politiken. Det är vanligt att de blir uppslukade av sitt jobb. Politiker reser mycket vilket gör att de kanske inte kan vara hemma så mycket som de vill. Å andra sidan kan det vara roligt för inte minst unga personer att se stora delar av världen samtidigt som de inte behöver betala resan ur egen ficka. Att resa runt är ett bra sätt att hitta sig själv och samtidigt kan man knyta till sig nya kontakter.

Det är vanligt att politiker har ett stort intresse för språk, historia, kultur, juridik och andra humanistiska ämnen. Politiker är ofta duktiga retoriker som ganska enkelt kan övertyga sin publik om att deras lösning är den rätta. Det är många som inte trivs med att jobba ett vanligt 8-5-jobb och istället väljer att jobba inom politiken. Som sagt, det krävs att folket utsett dig till att vara just politiker. Du måste marknadsföra dig rätt för att kunna bli föreslagen kandidat.

1 2